ZAVAROVANJE POSLOVNIH NEPREMIČNIN IN OPREME

Zavarovanje podjetja zajema zavarovanje poslovnih prostorov, opreme, zalog, odgovornosti, strojev in zaposlenih.