ZAVAROVANJE INVALIDNOSTI

Pri hudi obliki invalidnosti ne trpi samo finančno stanje posameznika. Če posameznik ne more več delati, se stroški večajo. Potrebna je prilagoditev stanovanja in avtomobila, mogoče je potrebna tudi dodatna pomoč pri opravljanju vsakodnevnih opravil. Z zavarovanjem težje invalidnosti si omogočite normalno življenje, v primeru težje poškodbe.

Opis

Ali ste vedeli?

  • V Sloveniji je vsak sedmi upokojenec invalidsko upokojen.
  • Invalidske upokojitve so značilne za vse starostne skupine.
  • Glavni vzrok invalidnosti, ki jih je v letu 2014 obravnaval ZPIZ, so bolezni (90,5 %) in nezgode zunaj delovnega časa (5,2 %).
  • Med prebivalci Evropske unije je več kot 15 % invalidov.
  • Med zaposlenimi v Sloveniji je približno 4 % invalidov.

VIR: ZPIZ, podatki za leto 2014;Statistični urad RS, mednarodni dan invalidov 2014