ZAVAROVANJE ZA PRIMER SMRTI

Življenje je polno nepredvidljivih situacij, ki nas lahko presenetijo v najmanj primernem trenutku.

V primeru nesreč, hudih bolezni in še česa, lahko tako naši dolgovi ali finančne obveznosti nepričakovano padejo na naše najbližje ter jih obremenijo. V tem primeru je imeti najbolje pripravljeni rezervni načrt. Riziko življenjskega zavarovanje ne sklepate zaradi sebe, temveč zaradi svojih bližnjih, ki bi v primeru vaše smrti utrpeli finančne posledice in bi zaradi tega imeli velike probleme v življenju.

Zakaj skleniti življenjsko zavarovanje:

  • poplačilo morebitnih dolgov in posojil,
  • izpad dohodka zaradi smrti zavarovalne osebe,
  • stroški vzdrževanja otrok ali drugih družinskih članov,
  • pogrebni stroški.