KOLEKTIVNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE (brez čakalnih vrst za vaše zaposlene)

Kolektivna zdravstvena polica je zdravstveno zavarovanje, namenjeno zaposlenim v podjetju, ki omogoča hiter dostop in kritje zdravstvenih storitev izven javne zdravstvene mreže. Zavedanje in želja po ohranitvi kakovosti zaposlenih, nas nenehno sili k inovativnim pristopom za njihovo nagrajevanje. Pristopom, ki prinašajo ugodnosti in koristi za zaposlenega in podjetje. Vse skupaj se odraža v močnejši pripadnosti podjetju. Naj bodo kolektivna zavarovanja ena od oblik nagrajevanja, s katero zaposlenim in njihovim družinskim članom zagotovite varnejšo prihodnost. Krepite vez med podjetjem in zaposlenimi.

Opis

DOBRO JE VEDETI

Kolektivno zdravstveno zavarovanje vključuje:

  • specialistično-ambulantne storitve: Zdravstvene storitve na primarni ravni. Specialistične zdravstvene storitve, kamor sodijo tudi zahtevne diagnostične preiskave. Drugo mnenje specialista. Izplačilo zavarovalne vsote v primeru težjega obolenja zaradi epidemije/pandemije ter možnostjo dodatnih kritij: fizioterapije, zobozdravstvenih storitev, kritje zdravil, predpisanih na beli recept ter specialistično ambulantnih operativnih posegov.,
  • operativne posege z možnostjo dodatnega kritja spremljajočih stroškov operativnega posega v tujini,
  • pridobitve drugega zdravniškega mnenja, ki vključuje tudi posvetovalni obisk pri pogodbenemu zdravniku.