KOLEKTIVNO ZAVAROVANJE ZA HUJŠE BOLEZNI

S sklenitvijo kolektivnega zavarovanja težjih bolezni, boste zaposlenim zagotovili dodatna finančna sredstva, če bodo zboleli za eno od težjih bolezni, kot so npr. rak, srčni infarkt, možganska kap oziroma tudi za ostale težje bolezni s seznama. Zaposleni, ki zboli, lahko z izplačanimi sredstvi razpolaga po lastni presoji. Lahko jih nameni morebitnim nastalim stroškom zdravljenja, kritju izpada dohodka, odplačilu posojila, plačilu dodatne fizioterapije ipd. Kolektivno zavarovanje težjih bolezni je namenjeno zaposlenim do 74. leta, ne glede na njihovo zdravstveno stanje in splošno delovno sposobnost. V zavarovanje se lahko vključijo tudi družinski člani zavarovanih zaposlenih, in sicer zakonec ali zunajzakonski partner, star od 18 do 74 let, in otroci/posvojenci od 2. leta dalje.

Opis

ALI STE VEDELI?

  • Stroški povezani z zdravjem in počutjem zaposlenih so stroški bolniške odsotnosti, prezentizma in fluktuacije.
  • Strošek nezgod in bolezni na delovnem mestu v Sloveniji znese okoli 1650 evrov na zaposlenega letno oziroma eno povprečno slovensko plačo.
  • Povprečna dolžina trajanja bolniškega staleža v breme delodajalcev znaša okoli 9 dni.
  • Po podatkih ZZZS v Sloveniji dnevno izostane od dela zaradi bolezni ali poškodb skoraj 40 000 ljudi.

VIR: Inštitut za produktivnost