ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI PODJETJA

 

Zavarovanja odgovornosti, ščitijo zavarovanca pred zahtevki tretjih oseb za škodo, ki bi jo lahko povzročili pri izvajanju svoje dejavnosti.

Pri opravljanju in izvajanju svoje poslovne dejavnosti dnevno stopate v stik z ljudmi. Pri tem lahko pride do nenadnega in presenetljivega dogodka, ki tretjim osebam lahko povzročijo škodo. Do škode lahko pride tudi zaradi uporabe izdelkov, ki jih proizvajate ali pa zaradi strokovne napake pri opravljanju poklica.

Ne glede na to, kje in zakaj lahko pride do škode in nepričakovanih posledic, imejte odgovoren poslovni odnos do vaših kupcev, strank in poslovnih partnerjev. Za zmanjšanje morebitnih finančnih izgub, imejte odgovoren odnos tudi do sebe in svojega podjetja – sklenite ustrezno zavarovanje odgovornosti.

Predstavljamo vam tri pomembna zavarovanja, s katerimi si boste zagotovili dodatno finančno varnost vašega poslovanja.

  • Splošna odgovornost.
  • Delodajalčeva odgovornost.
  • Proizvajalčeva odgovornost.