OSNOVNO AVTOMOBILSKO ZAVAROVANJE

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti je obvezno zavarovanje, namenjeno kritju materialne in nematerialne škode, ki jo z vozilom nenamerno povzročite tretjim osebam in njihovemu premoženju. Skleniti ga mora vsak lastnik vozila, še preden se z vozilom poda v promet.